Psychomotorische therapie (PMT)

Bij psychomotorische therapie staan bewegingsgedrag en lichaamsbeleving centraal.

Door sport/spel, bewegingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij de ervaringen.  

Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen (verbinding denken-voelen-handelen).  

Vervolgens wordt er geoefend en geëxperimenteerd om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. 

 

Psychomotorische therapie is een vaktherapie

Vaktherapie is een behandelvorm voor kinderen, jongeren en volwassenen die psychische en/of lichamelijke klachten/beperkingen ervaren. 

 

PMT kan worden ingezet bij: 

  • aanhoudende lichamelijke klachten (ALK, bijvoorbeeld chronische pijn)
  • emotionele/mentale klachten (bijv. burn-out, depressie, angst, hechtings- en traumaproblematiek, rouw- en verliesverwerking)
  • lichamelijke klachten door een chronische aandoening of n.a.v. een ziekte of ongeval (bijv. MS, Parkinson, CVA, niet-aangeboren hersenletsel)

 

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven.

 

Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens.

Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Hiermee werk je aan duurzame gedragsverandering.