Supervisie:

Individueel of in groepen (max. 4 personen).

 

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. 

Als supervisor faciliteer ik het proces van reflecteren en leren op eigen professionaliteit en beroepsmatig handelen.

Supervisie is dus een vorm van deskundigheidsbevordering en begeleiding bij professionele groei.