Psychomotorische Training     

Persoonlijk, Maatwerk, Transparant

Bewegingsgedrag en lichaamsbeleving centraal. Door sport/spel, bewegingsgerichte en lichaamsgerichte oefeningen kom je letterlijk in beweging of sta je juist stil bij de ervaringen.  

Zo leer je om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen, te verwoorden en te begrijpen (verbinding denken-voelen-handelen).  

Vervolgens wordt er geoefend en geëxperimenteerd om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen. 

 

Bij PMT Praktijk Willems ligt de focus in de begeleiding/coaching/training ook op het doen en ervaren, in combinatie met praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw vragen en verlangens onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven.

 

Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens.

Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Hiermee werk je aan duurzame gedragsverandering.