Visie

Ieder mens 'draagt' een eigen rugzak met zich mee in het leven, gevuld met unieke en persoonlijke levenservaringen. Omdat ieder mens een uniek persoon is, vraagt ieder begeleidingstraject persoonlijke afstemming en maatwerk. Ik vind het belangrijk om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij jou als persoon en bij jouw begeleidingsvraag. Bij de kennismaking nemen we daarom voldoende tijd voor jouw verhaal.

 

Ervaringsgerichte begeleiding

In mijn begeleiding reik ik ervaringsgerichte oefeningen aan, aansluitend bij jouw begeleidingsvraag. 

De werkvormen en ervaringsgerichte oefeningen put ik uit mijn kennis en ervaring als psychomotorisch therapeut (PMT). Ook werk ik vanuit de methodiek van de Acceptance & Commitment Therapy (ACT).

De oefeningen zijn lichaamsgericht en/of bewegingsgericht, waarbij ik uitga van de wijsheid van het lichaam. In de sessies ligt de focus op het leren voelen van wat je lijf je wil vertellen, het vergroten van je lichaamsbewustzijn en vergroten van je inzicht in eigen gedachtes en gedragingen.

Hierdoor wordt er een actief leerproces, bewustwording en persoonlijke groei in gang gezet.

Het is bij bepaalde coachvragen en situaties ook mogelijk om een online begeleidingstraject of een combinatie van online en face-to-face sessies te bieden.